Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy – Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK)

Zanim zapiszesz się na kurs prawa jazdy, potrzebujesz wyrobić dokument zwany Profilem Kandydata na Kierowcę. Posiadając Profil Kandydata na Kierowcę rozpoczniesz kurs na prawo jazdy w Warszawie lub na terenie całego kraju, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania lekarskiego, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Jest to jednorazowa wizyta w urzędzie, a numer PKK zazwyczaj wydawany jest od ręki. Bez Profilu Kierowcy nie możesz rozpocząć kursu, w tym także zajęć teoretycznych.

W świetle obecnych przepisów Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę jest wymagane na każdą kategorię prawa jazdy, bez względu na posiadane już kategorie.


Miejsce wydania:

Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania – bezpłatnie.
Czas oczekiwania: od ręki, lub maksymalnie do 2 dni roboczych.

Jeśli mieszkasz poza miejscem zameldowania, nie masz meldunku, lub jesteś obcokrajowcem, dokumenty o numer PKK możesz złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 tygodni.


Wymagane dokumenty:

1. badania do prawa jazdy (wykonasz je przez nasz ośrodek)
2. zdjęcie do prawa jazdy (3,5 x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
3. dokument tożsamości i ksero prawa jazdy (jeśli posiadasz)

http://szkolawega.pl/wp-content/uploads/2016/10/wniosek_prawo_jazdy_2013.pdf

 


Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę – krok po kroku

 


1. Zrób badania do prawa jazdy

Wykonaj badanie do prawa jazdy, tzw. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W przypadku prawa jazdy kategorii C, C+E, D1 i D potrzebujesz wykonać także badanie psychotechniczne. Wszystkie badania wykonasz przez nasz ośrodek

Jeśli robisz badanie na kilka kategorii prawa jazdy, lub innych kursów, poinformuj o tym lekarza. Jeśli robiłeś wcześniej badania do kursu innej kategorii prawa jazdy, skontaktuj się ze swoim Wydziałem Komunikacji i sprawdź, czy na Twoim badaniu jest zaznaczona kategoria prawa jazdy, na którą obecnie chcesz zrobić kurs. Jeśli badania okażą się ważne na tę kategorię, nie musisz ich ponawiać.


2. Zrób zdjęcie do prawa jazdy

Zrób 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu. Możesz je wykonać u dowolnego fotografa.


3. Przygotuj dokument tożsamości i ksero prawa jazdy

Przygotuj dokument tożsamości (dowód osobisty, lub paszport z adresem zameldowania).
Przygotuj też ksero prawa jazdy, jeśli posiadasz już jakieś kategorie prawa jazdy.


4. Odwiedź Wydział Komunikacji

Z powyższymi dokumentami udaj się do Wydziału Komunikacji w miejscu zameldowania i odbierz Profil Kandydata na Kierowcę. Jeśli nie jesteś pełnoletni przyjdź z rodzicem, który wypełni zgodę na Twój kurs prawa jazdy.  Profil Kierowcy odbierzesz bezpłatnie i od ręki, lub maksymalnie do 2 dni roboczych.

Jeśli mieszkasz poza miejscem zameldowania, nie masz meldunku, lub jesteś obcokrajowcem, dokumenty o numer PKK możesz złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 tygodni. W niektórych urzędach będziesz potrzebował dokumentu świadczącego o tym, że mieszkasz w Warszawie, np. umowy najmu mieszkania.


Z Profilem Kandydata na Kierowcę wróć do nas rozpocząć kurs! ?