Orzeczenie Lekarskie – Badania do prawa jazdy dla kierowców oraz dla kandydatów na kierowców niezbędne są do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę i rozpoczęcia kursu.

Badania lekarskie dla kursantów OSK MotoMali.pl odbywają się w ramach uiszczonej opłaty za kurs.

Badania dla osób poza kursem realizowane są odpłatnie – cena urzędowa 200 zł.

Badania Lekarskie dla OSK MotoMali.pl – Wojciech Maliszewski realizowane są przez Lekarza uprawnionego do badania kierowców w Poradni dla Kierowców.

Badania przeprowadzane są w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek    1530 do 1700

Czwartek         1630 do 1800

Sobota             1000 do 1100

Oferujemy również badania dla kierowców i kandydatów na kierowców z poza naszego ośrodka.

Wykonaj badanie do prawa jazdy, tzw. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W przypadku prawa jazdy kategorii C, C+E, D1 i D potrzebujesz wykonać także badanie psychotechniczne.

Jeśli robisz badanie na kilka kategorii prawa jazdy, lub innych kursów, poinformuj o tym lekarza. Jeśli robiłeś wcześniej badania do kursu innej kategorii prawa jazdy, skontaktuj się ze swoim Wydziałem Komunikacji i sprawdź, czy na Twoim badaniu jest zaznaczona kategoria prawa jazdy, na którą obecnie chcesz zrobić kurs. Jeśli badania okażą się ważne na tę kategorię, nie musisz ich ponawiać.


Jak się przygotować?

Badanie obejmuje badanie wzroku, badanie równowagi i wywiad ogólny. Postaraj się być wyspany i wypoczęty. Nie pij alkoholu i nie zażywaj środków psychoaktywnych 48h przed badaniem. Jeśli przyjmujesz leki, powiadom o tym lekarza przed badaniem. Miej przy sobie prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeśli robisz badanie na kilka kategorii prawa jazdy, poinformuj o tym lekarza.


Cennik

  • Badania do prawa jazdy (wszystkie kategorie) – 200 zł